2^ Semifinal Men’s Futsal: LCU (2° placed) vs. JCU (3° placed): 20-0

0
vs

2^ Semifinal Men’s Soccer: LCU (1° placed) vs. JCU: 1-3

0
vs

2^ Semifinal Women’s Soccer: PFF (3° placed) vs. JCU (2° placed): 2-5

0
vs

10^ Women’s Soccer: LCU vs AUR: 1-7

0
vs

10^ Men’s Futsal: LCU vs AUR: 7-3

0
vs

Make Up Women’s Soccer: PFF vs LCU: 4-1

0
vs